Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

BHV: Bedrijfshulpverlening of Basishulpverlening

De Arbowet borgt de verplichting voor een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Een BHV-organisatie is een van de vier pijlers waarop brandveiligheid is gebaseerd, naast bouwkunde, gebruik en installaties.

Door de vereenvoudiging van de Arbowetgeving en het verschuiven van verantwoording naar bouwer, gebruiker en eigenaar waren er onvoldoende garanties voor een adequate BHV-organisatie in situaties waar grote aantallen mensen zijn, anders dan werknemers. Denk bijvoorbeeld aan patiënten, bezoekers, gedetineerden, studenten, scholieren maar ook vrijwilligersorganisaties. Er zou dan beter gesproken kunnen worden van ‘basishulpverlening’ dan ‘bedrijfshulpverlening’. Er is daarom nieuwe regelgeving ontwikkeld waarin

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren