Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding

Voor de brandbeveiliging van bouwwerken geldt een aantal algemene uitgangspunten:

  • De kans dat gebruikers van een bouwwerk of hulpverleners slachtoffer worden van een brand moet aanvaardbaar klein zijn.

  • Een brand moet binnen beheersbare grenzen worden gehouden.

  • De kans dat ten gevolge van brand onaanvaardbare milieuverontreiniging optreedt moet aanvaardbaar klein zijn.

  • De kans op materiële schade ten gevolge van brand moet in een redelijke verhouding staan tot de kosten van maatregelen en voorzieningen om die schade te beperken.

Een brandveilig bouwwerk wordt gerealiseerd door eerst brandveilig te (ver)bouwen en daarna het bouwwerk met de aangebrachte voorzieningen ook brandveilig te gebruiken.

Mocht er desondanks

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren