Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vormen van samenwerking

In grote lijnen kan men drie samenwerkingsvormen onderscheiden. Door de diversiteit van de aard, de grootte, de ligging en het risico van het bedrijf of de inrichting (de maatgevende factoren) zal er altijd maatwerk geleverd moeten worden. Immers, het organiseren van bedrijfshulpverlening is maatwerk. Hiervoor zijn de maatgevende factoren voor de bedrijfshulpverlening ook bedoeld. Dus de uiteindelijke samenwerkingsvorm moet een product zijn van een gedegen inventarisatie en uitwerking van de maatgevende factoren bij alle deelnemende werkgevers.

Bij samenwerkingsvormen zijn de volgende keuzes mogelijk:

  1. centraal of decentraal;

  2. volledig of op deeltaken;

  3. zelf doen of uitbesteden.

Er zijn mogelijk nog andere

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren