Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Doel van de BHV-uitrusting

De manier van bedrijfshulpverlening, het aantal benodigde BHV’ers en de BHV-uitrusting zijn niet wettelijk vastgelegd. Sinds de invoering van de nieuwe arbeidsomstandighedenwet in 2018 en het schrappen van de BHV-bepalingen in het Arbobesluit, is het opzetten van bedrijfshulpverlening meer maatwerk geworden. De bedrijfshulpverlening dient te worden bepaald aan de hand van de grootte van de organisatie, de risico’s die zich daar voordoen en de risico’s die met specifieke werkzaamheden gepaard gaan.

De werkgever is verantwoordelijk voor de opzet van de bedrijfshulpverlening. Het beleid hiervan wordt door de werkgever en werknemers gezamenlijk ingevuld en heeft ook gevolgen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren