Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

BHV en gevaarlijke stoffen

We hebben hierboven gezien dat er veel soorten gevaarlijke stoffen zijn met hun eigen risico’s voor noodsituaties. Afhankelijk van de situatie zal een BHV’er toch de juiste acties moeten nemen. We kunnen daarbij twee situaties onderkennen:

  1. Er is een calamiteit waarbij gevaarlijke stoffen direct betrokken zijn.

  2. Bij een calamiteit zijn gevaarlijke stoffen in de buurt aanwezig.

Calamiteiten met gevaarlijke stoffen

Voor de eerste situatie zal snel en doelmatig het risico bepaald moeten worden voor eventuele slachtoffers/direct betrokkenen, BHV’ers en overige hulpverleners en de omgeving. Dit begint met het weten om welke stoffen het gaat en welke risico’s

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren