Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wat is brand

Bij het voorbereiden van optreden bij brand of het daadwerkelijk in actie komen bij brand door het hoofd BHV is het van belang iets van de basisbegrippen van brand te weten. Soorten brand, methoden van blussen en ontwikkelingssnelheid van brand zijn immers belangrijke parameters voor de organisatie van de BHV. Daarom gaan we eerst kort in op de theorie van de branddriehoek en lichten we de brandkromme toe.

Figuur De branddriehoek

afbeelding

De branddriehoek

De branddriehoek is een model om de elementen die noodzakelijk zijn voor brand inzichtelijk weer te geven.

Zoals uit figuur De branddriehoek blijkt, zijn

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren