Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding

Wettelijke regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden bestaan al sinds het eind van de negentiende eeuw. In 1889 kwam de (eerste) Arbeidswet ter bescherming van vrouwen, jeugdigen en kinderen tot stand. De eerste Veiligheidswet dateert uit 1895. Het wetgevingsproces werd min of meer afgerond met de invoering van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, kortweg de Arbowet ‘98. De wet regelt onder meer de verplichtingen inzake arbeidsomstandigheden van de werkgever. Er zijn directe raakvlakken met bijvoorbeeld de Wet op de ondernemingsraden (WOR), het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet economische delicten (WED). Ook de uitvoeringsbesluiten hebben veel raakvlakken met andere wetten zoals

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren