Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wat is Eerste Hulp

Vanaf 2002 is de term EHBO (Eerste Hulp bij Ongevallen) veranderd naar de term Eerste Hulp. Dit heeft te maken dat de Eerste Hulp die verleent wordt niet alleen bij ongevallen gebeurd maar ook bij acuut optredende ziekte (denk hierbij aan een hersenbloeding, hartinfarct etc.).

Tevens sluit de term Eerste Hulp beter aan op de terminologie die in omringende landen wordt gebruikt (First Aid, Erste Hilfe of Premier Secours).

Tot voor kort was het Oranje Kruis in Nederland het orgaan dat richtlijnen betrekking tot eerstehulpverlening afgaf. Ondertussen zijn er meerdere instanties die eindtermen, lesstof, toetsing en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren