Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Certificeren

Om een betrouwbare installatie en een vastgesteld kwaliteitsniveau voor brandmeldinstallaties te verkrijgen en te behouden, zijn er certificatieschema’s en inspectieschema’s van kracht.

Productcertificatie is niet wettelijk verplicht (CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties BMI) maar kan geëist worden door de gebruiker of de verzekeraar omdat het een efficiënte methode kan zijn om aan te tonen dat een brandmeldinstallatie en het onderhoud ervan voldoen aan de geldende normen. Door toepassing van het kwaliteitsborgingsysteem van het erkende installatie- en onderhoudsbedrijf in combinatie met een (steekproefsgewijze) controle garandeert het erkende bedrijf zelf middels productcertificatie dat het product,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren