Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De Arbeidsomstandighedenregeling

De Arbowet en het Arbobesluit geven in sommige artikelen de minister de bevoegdheid om nadere regels te stellen. Dat is uitgewerkt in de Arboregeling. De regeling geeft dus nadere uitleg voor bepaalde onderwerpen uit Arbowet en -besluit maar behoort ook tot de reguliere wetgeving. De regeling omvat ruim 150 artikelen en zo’n negentien bijlagen. Deze bijlagen vinden hun oorsprong veelal in de EG-richtlijnen. Hierna volgt een kort overzicht van de inhoud.

In hoofdstuk 1 zijn de definities opgenomen, bepalingen over certificatie enkele algemene bepalingen over opleidingen (paragraaf 1.2) en de bepalingen die hun basis rechtstreeks aan de Arbeidsomstandighedenwet ontlenen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren