Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gevolgen voor het milieu

Zoals reeds uitgebreid in dit boek is beschreven zijn er verschillende incidentenscenario’s denkbaar waarbij een bedrijfshulpverlener handelend moet optreden. Vanuit milieuoogpunt zijn een milieucalamiteit (morsing, emissie, e.d.) en een brand de meest voorkomende incidentenscenario’s. In beide gevallen kunnen verschillende milieuthema’s belast worden. Hierna vindt een opsomming plaats van de meest relevante milieuthema’s en de denkbare milieueffecten in geval van een calamiteit. Daarbij moet worden opgemerkt dat het onmogelijk is om in dit artikel elk mogelijk milieu-incident te beschouwen. Voor de duidelijkheid worden bij elk genoemd milieuthema voorbeelden beschreven van mogelijke effecten op de milieuthema’s door een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren