Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Milieutermen

In de milieuwereld worden termen als milieuthema, milieuaspect en milieueffect veelvuldig en door elkaar gebruikt. Om als bedrijfshulpverlener duidelijkheid te krijgen in de te nemen acties is het noodzakelijk deze termen nader te beschouwen.

Er is een duidelijk verschil te maken tussen milieuthema’s en milieuaspecten enerzijds en milieueffecten anderzijds. Een milieuthema is een ander woord voor een milieucompartiment, waarbij onder andere gedacht moet worden aan:

  • lucht;

  • bodem;

  • oppervlaktewater;

  • waterbodem;

  • grondwater;

  • afval.

De milieuaspecten zijn die aspecten van een organisatie

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren