Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Specifieke activiteiten: nazorg

In de voorgaande paragrafen werd al een aantal activiteiten genoemd die we bij crisismanagement tegenkomen. Een activiteit die zeker de nodige aandacht verdient is nazorg. In nazorg worden vaak twee gebieden onderscheiden:

  • de gezondheidskundige nazorg;

  • de psychologische nazorg.

Het eerste gebied is gericht op mensen die letsel hebben opgelopen of mogelijk op termijn schadelijke effecten kunnen ondervinden. Hulpverleners of slachtoffers die blootgesteld zijn geweest aan gevaarlijke stoffen, zoals rook of damp, zullen nazorg behoeven. Soms kunnen klachten pas na langere tijd optreden en wordt het verband niet altijd gelegd. Het organiseren van een inventarisatie en een monitoringssystematiek behoren

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren