Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Sancties (hoofdstuk 7: artikel 32 t/m 43)

Toezicht op de juiste naleving van de Arbowetgeving is neergelegd bij de ambtenaren van de Inspectie SZW. Maar in bepaalde sectoren is de handhaving al dan niet gedeeltelijk ook aan anderen opgedragen, bijvoorbeeld in de mijnbouw aan het Staatstoezicht op de Mijnen, voor het transport door de lucht, over water en over de weg aan de Inspectie Leefomgeving en Transport en de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit waaraan het toezicht in de horeca is opgedragen. In het navolgende zal bij het begrip toezichthouders voor de duidelijkheid alleen naar de Inspectie SZW

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren