Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Meer weten

Van de belangrijkste normen is naast de titel ook een korte samenvatting opgenomen.

    NEN-EN 3-7 (2004, met aanvulling A1 2007) Draagbare blustoestellen. Deel 7: Eigenschappen, prestatie-eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 671-1 (2012) Vaste brandblusinstallaties. Brandslangsystemen. Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang. NEN-EN 671-2 (2012) Vaste brandblusinstallaties. Brandslangsystemen. Deel 2: Brandslanginstallatie met plat-oprolbare slang. NEN-EN 671-3 (2009) Vaste brandblusinstallaties. Slangensystemen. Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslanginstallaties met plat-oprolbare slang. Deze norm geeft aanbevelingen voor de inspectie en het onderhoud van brandslanghaspels en brandslangsystemen, waardoor de werking van het product in overeenstemming blijft met het doel waarvoor het is geproduceerd,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren