Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Concreet

Ten aanzien van blusmiddelen heeft het hoofd BHV de volgende aandachtspunten:

    Is er een wettelijke verplichting tot het plaatsen van draagbare blustoestellen? Welke aanvullende eisen stelt de verzekeraar? welke specifieke maatregelen schrijft de RIE voor? Aan welke norm moeten draagbare blustoestellen voldoen en hoe is dit op het bedieningsetiket zichtbaar gemaakt? Is er een wettelijke verplichting tot het plaatsen van brandslanghaspels en aan welke norm moeten deze

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren