Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bevoegdheden

Om onderzoek te kunnen doen op de locatie waar een incident heeft plaatsgevonden en hun wettelijke taken te kunnen uitvoeren beschikken overheidspartijen over verschillende bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn door de wetgever aan toezichthouders en onderzoekers toegekend.

Toezichthouders in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) zijn onder andere bevoegd om elke plaats te betreden met uitzondering van woningen zonder toestemming van de bewoner. In bijzondere wetten kan deze uitzondering echter weer ongedaan worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarin is bepaald dat toezichthouders bij de uitvoering van hun taak ook zonder toestemming van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren