Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Praktische tips voor de eerste opvang

Voor de eerste opvang ter plekke zal de ondersteuning die geboden wordt vaak van praktische aard zijn. Behoeftes van getroffenen zijn om naar een veilige plek te komen, medische hulp te krijgen waar nodig en contact te hebben met familie en vrienden. Bij het bieden van opvang is het van belang aan te sluiten bij deze behoeftes en zo de veerkracht en het zelfherstellend vermogen te stimuleren.

In de werksituatie is het meestal een collega die als eerste ter plekke is. Afhankelijk van hoe een en ander ingericht is, kan vaak al snel iemand

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren