Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Toegankelijkheid van informatie

Het bedrijfsnoodplan is geen gewoon boek dat in een rustig uurtje gelezen wordt. Het is de bedoeling dat het plan ook onder druk (tijd, stress) bruikbaar is. Dit stelt eisen aan de leesbaarheid van het bedrijfsnoodplan, of anders gezegd aan de toegankelijkheid van de informatie. Door de volgende aandachtspunten in acht te nemen kan de toegankelijkheid van een bedrijfsnoodplan worden verbeterd.

Structuur

Het opzetten van een duidelijke structuur is een van de belangrijkste aspecten. Een eerste maat daarvoor is de inhoudsopgave; als informatie snel via de inhoudsopgave kan worden gevonden, dan is de structuur duidelijk en bruikbaar.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren