Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding

Overheidshulpdiensten zijn niet dagelijks in uw organisatie werkzaam, zodat het voor hen ten tijde van een calamiteit moeilijker is zich te oriënteren op allerlei detailzaken die voor de interne medewerkers vanzelfsprekend zijn. De externe hulpdiensten moeten daarom hulpmiddelen gebruiken om in een korte tijd relevante informatie over een object te verkrijgen. Deze informatie is voor de verantwoordelijke operationeel leidinggevende (bevelvoerder of Officier van Dienst) van belang om een goede inzet te kunnen verrichten.

Twee van deze hulpmiddelen om snel informatie over een object te verkrijgen zijn de bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen. De doelgroep beperkt zich niet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren