Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

 • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
 • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Richtlijnen voor maatgeving

Bedrijfshulpverlening is maatwerk, zoveel staat vast. Er moet een heel proces doorlopen worden om tot de juiste maatvoering te komen. In deze paragraaf worden enkele richtlijnen en checklists beschreven die hierbij wellicht van pas kunnen komen.

Het inventariseren van risico en gevaar

Aandachtspunten:

 • brand en explosie;

 • gevaarlijke stoffen;

 • aanrijding;

 • beknelling;

 • vrijkomende micro-organismen;

 • verdrinking;

 • val-, stoot- en struikelgevaar;

 • vallende voorwerpen.

Invalshoeken

 • werkomgeving (soort gebouw of installatie);

 • aard van het werk (bedienen van machines of kantoorwerkzaamheden);

 • materialen en stoffen (wordt er water getapt of benzine);

 • aanwezige mensen (grote groepen, bijzondere kenmerken).

U kunt de uiteindelijk vastgestelde gevaren indelen naar prioriteit, waarbij u het risico beoordeelt aan de hand van een score voor

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren