Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Basismethoden voor opzet bedrijfsnoodplan

Over wat er allemaal in een bedrijfsnoodplan moet staan en hoe dit het best kan worden opgezet, is veel gezegd en geschreven. Deskundigen verschillen hierover van mening. Wet- en regelgeving (zie ook Wetgeving in Nederland) stellen hooguit minimale eisen over de informatie die in een bedrijfsnoodplan moet staan, maar geven geen uitsluitsel wat nu een goed bedrijfsnoodplan is. De wijze waarop een bedrijfsnoodplan kan worden opgezet, kan worden teruggebracht tot twee basismodellen. Het ene is de scenariobenadering, het andere is de activiteiten- of procesbenadering.

Scenariobenadering

Bij de scenariobenadering wordt het scenario als leidraad gebruikt voor het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren