Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wat het facilitair management of de BHV niet zelf kan

In tegenstelling tot een visuele inspectie van de blusmiddelen, dient een technische keuring meestal te worden uitbesteed. Deze dient plaats te vinden op de door de fabrikant of leverancier aangewezen wijze. Het verplichte jaarlijkse onderhoud van blusmiddelen moet uitgevoerd worden door een hiervoor deskundig persoon. Dat is iemand met de nodige opleiding en ervaring, die over de benodigde gereedschappen, beproevingsapparatuur, informatie en handleidingen beschikt en kennis heeft van de speciale procedures die door de producent worden aanbevolen, waardoor die persoon in staat is om alle in de normen aangegeven onderhoudsprocedures

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren