Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 30-01-2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Monitoring en eventuele verwijzing

Na de eerste opvang, doorgaans op de locatie van de gebeurtenis, is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden. Wie dit doet binnen een organisatie hangt af van hoe het opvang- en nazorgbeleid is ingericht. Het kan zijn dat afgesproken is om gebeurtenissen van bepaalde aard altijd centraal te melden, en dat een lid van het BOT of COT wordt ingezet om contact op te nemen met de getroffene(n). Als deze georganiseerde collegiale opvang er echter niet is, kan het de taak van de leidinggevende zijn om de getroffen medewerker(s) te monitoren.

Een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren