Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Monitoring en eventuele verwijzing

Na de eerste opvang, doorgaans op de locatie van de gebeurtenis, is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden om eventuele langdurige klachten te signaleren en tijdig te verwijzen naar passende hulp (Impact, 2012). Deze benadering wordt ook wel ‘watchfull waiting’ genoemd en houdt in dat middels ondersteunende gesprekken, die goed aansluiten bij iemands eigen herstelmogelijkheden en coping mechanismen, in de gaten wordt gehouden of iemand zelf herstelt of dat professionele ondersteuning nodig blijkt. Het uitgangspunt hierbij is dat de meeste getroffenen veerkrachtig zijn en met steun van de directe omgeving herstellen.

Wie

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren