Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Relevante scenario’s met gevaarlijke stoffen.

Een aanslag met CBRN-middelen in Nederland is weliswaar niet uit te sluiten, maar de kans dat u ermee te maken krijgt is uiterst gericht. Tegelijkertijd zijn er een aantal kleinere incidenten met gevaarlijke stoffen die zich regelmatig voordoen in Nederland. Het is zinvol om u daar op voor te bereiden.

Een risico-bedrijf als buurman.

Er zijn talloze van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De milieuregelgeving kent diverse categorieën. Een bepaalde categorie van bedrijven en inrichtingen valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het kan ook gaan om bijvoorbeeld een buisleiding. Bij deze inrichtingen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren