Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Overgangs- en slotbepalingen (hoofdstuk 8: artikel 44 t/m 46)

Artikel 44 geeft aan dat de kosten die verbonden zijn aan de naleving van de wet niet ten laste van de werknemer mogen worden gebracht. Of anders gezegd: eventuele persoonlijke beschermingsmiddelen of andere noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen komen voor rekening van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren