Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Veranderen van veiligheidscultuur

Algemeen

De inzichten in of en hoe een veiligheidscultuur planmatig veranderd kan worden lopen sterk uiteen. Het begrip cultuur is complex, wat een cultuurinterventie automatisch ingewikkeld en tijdrovend maakt (Ten Have, Ten Have, Van Rossum, & Segijn, 2016).

Boonstra, 2005 stelt dat er geen beste manier van veranderen is. Wat in het ene bedrijf goed werkt, werkt meestal niet bij een ander bedrijf. Het vraagt dus altijd om maatwerk.

Een organisatiecultuur ontwikkelt zich van nature. Een organisatie zal in de loop der jaren veranderen, invloedrijke medewerkers gaan weg en worden vervangen, marktomstandigheden veranderen, reorganisaties en overnamen kunnen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren