Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Toelichting bij artikel 4.25a

In het bij de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit van 4 mei 2000 (Stb. 210) in verband met de uitvoering van de gewijzigde EU richtlijn carcinogene agentia ingevoegde nieuwe artikel 4.25a in afdeling 3 van hoofdstuk 4 is een schakelbepaling opgenomen waarbij is bepaald dat ten aanzien van vinylchloridemonomeer naast de voorschriften van afdeling 2 (voorschriften voor het werken met kankerverwekkende stoffen) ook de voorschriften van afdeling 3 van toepassing zijn. In verband hiermee is ook het opschrift van afdeling 3 gewijzigd: "Afdeling 3 aanvullende voorschriften vinylchloridemonomeer".

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren