Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XVIIe behorend bij artikel 7.7, tweede lid onder e, Arbeidsomstandighedenregeling

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Autolaadkraan

Document: WSCS-VT Machinist Autolaadkraan

INHOUD

1.

Inleiding

2.

Definities

3.

Werkveldspecifieke kenmerken

3.1

Beschrijving schema

3.2

Actieve partijen

3.3

Risicoanalyse en afbreukcriteria

4.

CERTIFICATIEREGLEMENT

4.1

Doelstelling

4.2

Certificatieprocedure

4.3

Certificatiebeslissing

4.4

Geldigheidsduur van het certificaat

4.5

Geldigheidscondities

4.6

Klachtenregeling

4.7

Bezwaarprocedure

4.8

Register voor vakbekwaamheid

4.9

Norminterpretatie

5.

Examenreglement

5.1

Doelstelling

5.2

De exameninstelling

5.3

Eisen te stellen aan het examenpersoneel

5.4

Eisen te stellen aan het examen

5.5

Beheer centrale itembank en examenversies

6.

Toezicht

6.1

Medewerking aan toezicht

6.2

Frequentie van het toezicht

6.3

De wijze van uitvoering van het toezicht

6.4

Verslag van bevindingen

6.5

Maatregelen (artikel 1.5e Arbobesluit)

DEEL II: NORMEN

7.

Onderwerp van certificatie

8.

Entreecriteria

9.

Eindtermen

10.

Toetsmethodiek bij initiële certificatie

10.1

Toetstermen

10.2

Beoordeling

10.3

Cesuur Examen

11.

Hercertificatie

11.1

Toetstermen hercertificatie

11.2

Beoordelingsmethode

11.3

Censuur bij hercertificatie.

12.

Het certificaat

13.

Geldigheidscondities

1 Inleiding Dit werkveldspecifieke certificatieschema voor personen is door het CCvD-TCVT opgesteld. Het betreft certificatie van vakbekwaamheid op het gebied

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren