Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-11-2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XV behorend bij artikel 4.32f, tweede lid, onder a en vierde lid Maximale hoeveelheid vluchtige organische stoffen (VOS) in producten toegestaan bij het herstellen van lakschade of het vernieuwen van laklagen op onderdelen van motorrijtuigen

Groepen

VOS 19 in het gebruiks-/spuitklare mengsel

Spuitenreinigers

850 gr/liter

Oppervlaktereinigers

200 gr/liter

Washprimers

780 gr/liter

Primer surfacer,

540 gr/liter

1 of 2 component

Sealer

540 gr/liter

1-laags aflaksysteem

420 gr/liter

en chassiscoating

2-laagsaflaksysteem bestaande uit:

420 gr/liter 20

basiskleurlak en blanke lak

Speciale producten 21

840 gr/liter

Overige producten 22

150 gr/liter


19 

Het VOS-gehalte is bepaald conform de methodiek ASTM – D

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren