Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid, Arbeidsveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatregelen niet-ioniserende straling

Om blootstelling aan niet-ioniserende straling te voorkomen of te beperken bestaan de volgende mogelijkheden, bij voorkeur toegepast volgens de arbeidshygiënische strategie:

    overweeg de mogelijkheid van alternatieve technieken zonder toepassing van straling; tref voorzieningen aan apparatuur waardoor het maximale stralingsniveau nooit hoger kan worden dan strikt noodzakelijk is voor het goed functioneren; breng interlock-schakelaars aan op serviceluiken van apparatuur, etc. zodat de bron wordt uitgeschakeld bij opening hiervan; bewaar voldoende afstand tot stralingsbronnen; voer werkzaamheden met stralingsbronnen uit in aparte ruimten die slechts toegankelijk zijn voor bedienend personeel; pas maximale afschermingen toe door middel van opsluiting van stralingsbundels, afscherming van reflecties en omkasten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren