Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 9.5b (Verplichting van degene die arbeid verricht of doet verrichten in de territoriale zee of de exclusieve economische zone)

Dit artikel is nieuw in het Arbeidsomstandighedenbesluit ingevoegd bij besluit van 10 december 2007 (Stb. 525). De Arbeidsomstandighedenwetgeving is onder meer van toepassing op mijnbouwinstallaties in de territoriale zee en op het continentaal plat. Omdat het Staatstoezicht op de Mijnen op deze installaties al toezicht houdt op basis van de Mijnbouwwetgeving is het toezicht op de Arbeidsomstandighedenwetgeving mede opgedragen aan het Staatstoezicht op de Mijnen. Met mede is tot uitdrukking gebracht dat ook de Arbeidsinspectie (thans Inspectie SZW) bevoegd

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren