Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding werken in en met verontreinigde bodem

Op veel plaatsen in Nederland is de bodem in meer of mindere mate verontreinigd. Tijdens het werken met deze bodem bestaat de mogelijkheid dat de medewerker wordt blootgesteld aan de verontreinigingen die in de grond, het grondwater of de waterbodem aanwezig zijn. Er zijn verschillende soorten werkzaamheden waarbij men rekening moet houden met een bodemverontreiniging. Voorbeelden zijn: grondroerende werkzaamheden, het leggen van kabels en leidingen, het aanbrengen van bemaling

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren