Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: J.N. Schouten
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatregelen en wetgeving

Een werkgever kiest op grond van diverse eisen arbeidsmiddelen die hij aan zijn werknemers ter beschikking stelt. Deze eisen hebben achtereenvolgens betrekking op de aanschaf, het in gebruik nemen van arbeidsmiddelen, de manier waarop arbeidsmiddelen worden gebruikt en het verrichten van onderhoudskeuringen of periodieke inspecties.

Aanschaf en ingebruikname van arbeidsmiddelen

Bij de aanschaf van arbeidsmiddelen moeten veiligheidseisen worden gesteld aan de fabrikant of verhuurder. Machines die voldoen aan het Besluit machines zijn voorzien van een CE-markering, en zijn vergezeld van een EG-verklaring van overeenstemming. Voor dit soort arbeidsmiddelen is het aantal controlepunten bij aflevering beperkt. Arbeidsmiddelen die

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren