Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 4.37a (Schakelbepaling)

De redactie van de bestaande schakelbepaling in artikel 4.37a is bij Besluit van 29 maart 2002 (Stb. 190) in overeenstemming gebracht met de redactie van de nieuwe schakelbepaling, bedoeld in artikel 4.12 in paragraaf 1 van afdeling 2 van hoofdstuk 4.

De oorspronkelijke redactie zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat het arbeidsbeschermende regime ten aanzien van asbest alleen van toepassing zou zijn indien met asbest of asbesthoudende producten of crocidoliet of crocidoliethoudende producten wordt gewerkt. Weliswaar is dit verreweg het belangrijkste toepassingsgebied, maar neemt niet weg dat ook de zogenoemde passieve blootstelling aan asbest onder

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren