Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 5 (Inventarisatie en evaluatie van risico's)

Algemeen

Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet maakt onderdeel uit van hoofdstuk 2 van de Arbeidsomstandighedenwet; het Arbeidsomstandighedenbeleid.

De term arbeidsomstandighedenbeleid wordt in hoofdstuk 2 zowel in artikelen 3 als 6 gebruikt. In artikel 3 zijn de al gemene verplichtingen van de werkgever beschreven. Artikel 5 geeft vervolgens een aantal nadere verplichtingen voor de werkgever aan bij het voeren van zijn arbeidsomstandighedenbeleid. In artikel 6 geeft aan dat de werkgever bij het voeren van zijn arbeidsomstandighedenbeleid maatregelen neemt ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Artikel 12 van de Arbeidsomstandighedenwet (van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren