Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Toelichting bij artikel 3.1b

In hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 2, Algemene verplichtingen van de werkgever, is, met het Besluit van 17 april 2002 (Stb. 203) een nieuw artikel 3.1b opgenomen dat bepaalt dat een arbeidsplaats in een gebouw pas dan mag worden gebruikt indien deze voldoet aan de voor de gebruiksfunctie geldende voorschriften van het Bouwbesluit 2003. Een gelijkluidende bepaling is opgenomen in artikel 6.2, vijfde lid.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren