Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 4.48a (Aanvullende maatregelen)

Dit artikel is opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit met het Besluit van 7 juli 2006 (Stb. 348). Vanwege de indeling in risicoklassen is het voormalige artikel 4.47 (gevallen waarin overschrijding grenswaarde kan worden verwacht) verplaatst naar paragraaf 4. De maatregelen uit dit artikel komen pas aan de orde wanneer ondanks het nemen van de preventieve maatregelen uit paragraaf 3 de kans aanwezig is dat de grenswaarde wordt overschreden. In de praktijk zal deze nieuwe formulering geen grote verschuivingen teweeg brengen. Maar het uitgangspunt is hiermee wel verlegd. Er wordt uitgegaan van het zoveel mogelijk nemen van preventieve

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren