Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. J.A. Hofsteenge
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beleidsregel 4.87-1 Arbeidsomstandighedenbesluit Algemeen

In deze beleidsregel wordt aangeduid op welke wijze aan de algemene bepalingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit, met betrekking tot de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia, in dit geval legionellabacteriën, uitvoering kan worden gegeven.

Naar aanleiding van de uitbraak van legionellose onder bezoekers van de Westfriese Flora in Bovenkarspel in 1999 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van het bestaande en eventueel nog te formuleren rijksbeleid ter preventie van legionella. Geconstateerd werd dat voorschriften voor gekende bronnen van legionella zoals koeltorens en luchtbehandelingsinstallaties (en andere waterinstallaties) ontbraken. In opdracht van de Ministeries van SZW,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren