Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Overtreding

In de toelichting op hoofdstuk 7 (sancties) is reeds uitgebreid ingegaan op het systeem van de bestuurlijke boete. In aanvulling hierop wordt nog het volgende opgemerkt.

Overeenkomstig de adviesaanvraag aan de SER ten aanzien van de oorspronkelijke Arbeidsomstandighedenwet 1998 waarin de bestuurlijke boete is geïntroduceerd, is in dit artikel opgenomen dat voor nader genoemde artikelen van de wet en bij algemene maatregel van bestuur nader te benoemen beboetbare feiten uitsluitend afdoening mogelijk is met bestuurlijke boeten. Concreet heeft dit geleid tot een aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit, waarin is aangegeven welke (maximale) boetebedragen aan de overtreding van een concreet aangegeven

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren