Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid, Arbeidsveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Niet-ioniserende straling: normen en richtlijnen

Het Arbobesluit geeft algemene regels voor niet-ioniserende straling in arbeidssituaties. Zo moeten toestellen die schadelijke niet-ioniserende straling kunnen uitzenden “uit deugdelijk materiaal bestaan, van deugdelijke constructie zijn en in goede staat verkeren”.

Richtlijn elektromagnetische velden

Limieten voor blootstelling van werknemers aan EMV zijn sinds 1 juli 2016 vastgelegd in een uitbreiding van het Arbobesluit (afdeling 4b, artikel 6.12h

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren