Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid, Arbeidsveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Niet-ioniserende straling: biologische en gezondheidseffecten

Blootstelling aan elektromagnetische velden kan effecten in cellen, weefsels, organen en organismen veroorzaken, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs tot gezondheidsschade te leiden. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen biologische effecten en gezondheidseffecten. Een biologisch effect treedt op wanneer blootstelling aan een elektromagnetisch veld een merkbaar of op te sporen fysiologisch effect tot gevolg heeft. Gezondheidsschade ontstaat pas wanneer een biologisch effect buiten het normale regel- en herstelgebied van een lichaam komt en tot een nadelige gezondheidstoestand leidt.

De meeste biologische effecten zijn onschadelijk, zoals de reactie van het lichaam op een geringe toename

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren