Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage IId behorend bij Artikel 2.15

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist Document: WSCS-AH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Definities 3. De werkveldspecifieke kenmerken 3.1 Beschrijving schema 3.2 Actieve partijen 3.3 Risicoanalyse en afbreukrisico 4. Het certificatiereglement 4.1 Doelstelling 4.2 Certificatieprocedure 4.3 Certificatiebesluit 4.4 Geldigheidsduur 4.5 Geldigheidscondities 4.6 Klachten 4.7 Bezwaarprocedure 4.8 Register voor vakbekwaamheid 4.9 Norminterpretatie 5. Het examenreglement 5.1 Doelstelling 5.2 Het examenreglement 5.3 Beheer centrale itembank en examenversies 6. Toezicht 6.1 Medewerking aan toezicht 6.2 Frequentie en uitvoering van het toezicht 6.3 Verslag van bevindingen 6.4 Klachten betreffende de certificaathouder 6.5 Maatregelen 7. Het onderwerp van certificatie 8. Entreecriteria 9. Competentieprofiel 10. Toetsmethodiek bij initiële certificatie 10.1 Toetstermen 10.2 Toets (overhoring van het portfolio) 11. Toetsmethodiek bij hercertificatie 11.1 Toetstermen 11.2 Beoordelingsmethode 11.3 Toets (verdediging van het portfolio) 12 Het certificaat 13. Geldigheidscondities Bijlage 1: Klachtenregeling Bijlage 2: Bezwaarprocedure Bijlage 3: Eisen te stellen aan examenpersoneel Bijlage 4: Eisen te stellen aan het examen Bijlage 5: Schema competentiegericht beoordelen Bijlage 6: Competentieprofiel arbeidshygiënist Bijlage 7: Toelaten van opleidingen Bijlage 8: Overgangsregeling Bijlage 9: Format goed- en afkeurcriteria examen Bijlage 10: Specialisatie van de arbeidshygiënist (toelichtend) 1 Inleiding In deze persoonscertificatieregeling voor Arbeidshygiënisten (AH), wordt enerzijds

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren