Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bezwaarschrift

Tegen beslissingen van ambtenaren van de Arbeidsinspectie kan in de eerste plaats een bezwaarschrift bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden ingediend. Van bezwaar is sprake als een voorziening wordt gevraagd bij het bestuursorgaan dat de beslissing zelf heeft genomen. Aangezien de beslissingen van de Arbeidsinspectie altijd worden genomen in mandaat ‘namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’, moet het bezwaar ook bij de minister worden ingediend.

Als de minister een beslissing op het bezwaarschrift heeft genomen, dan kan beroep worden ingesteld bij de administratieve kamer van de rechtbank. Daarna kan in het algemeen nog hoger

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren