Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemeen

In artikel 14 is de zogenoemde maatwerkregeling opgenomen. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat in overleg tussen werkgevers en werknemers op bedrijfstakniveau of op ondernemingsniveau een op maat gesneden regeling voor de aanvullende deskundige bijstand bij een aantal specifieke arbotaken kan worden overeengekomen. Het gaat hier om een aanvullende regeling ten opzichte van de bijstandverlening die in artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen. Deze aanvullende deskundige bijstand wordt verleend door een of meer gecertificeerde deskundige personen of een geregistreerde bedrijfsarts. Een maatwerkregeling kan worden overeengekomen bij een cao of een ondernemingsovereenkomst of een combinatie van beide. Een ondernemingsovereenkomst

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren