Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. J.A. Hofsteenge
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beleidsregel 6.15 Arbeidsomstandighedenbesluit

Het eerste lid van deze beleidsregel vermeldt ten aanzien van welke hoofdpunten de werkinstructie informatie moet bevatten. Het Nationaal duikcentrum (NDC) te Delft heeft een publicatie uitgebracht waarin uitvoeriger op de inhoud van de werkinstructie wordt ingegaan.

Een van de voorzieningen waarover werknemers dienen te beschikken, is een seinlijn. Doorgaans zal sprake zijn van verbale communicatie met de duiker; niettemin is voor noodgevallen een systeem van lijnsignalen nodig. Uiteraard mag er geen onduidelijkheid bestaan over de betekenis van de lijnsignalen. De hiervoor vermelde publicatie van het NDC bevat ook een onderdeel over lijnsignalen.

De beschikbaarheid van voldoende

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren