Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid, Arbeidsveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen administratieve werkplekken

In de Arbowet is in artikel 3 de algemene verplichting vastgelegd dat de werkgever de zorgplicht heeft om voor zijn werknemers zodanige werkomstandigheden te creëren dat zij, zonder schade of hinder voor hun gezondheid, hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. In artikel 3.19 van het Arbobesluit wordt dit verder gepreciseerd met o.a. lid 2 dat zegt: “de afmetingen van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de werknemer bij het verrichten van zijn arbeid over voldoende bewegingsruimte beschikt”. In artikel 5.4. wordt nog aangegeven dat de werkplek dient te worden ingericht volgens de ergonomische beginselen (“tenzij dit redelijkerwijs niet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren