Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 4.52 (Arbeidsgezond- heidskundig onder- zoek)

In verband met de schakelbepaling van artikel 4.37a zijn de voorschriften van paragraaf 4, van afdeling 2 omtrent het arbeidsgezondheidskundig onderzoek ook van toepassing op het werken met asbest. Met het oog hierop is artikel 4.52 (Arbeidsgezondheidskundig onderzoek) bij de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit van 4 mei 2000 (Stb. 210) ter uitvoering van de gewijzigde carcinogene richtlijn van de EU gewijzigd. Alleen die aanvullende voorschriften zijn gehandhaafd die specifiek voor het werken met asbest van belang zijn. Dat ook ten aanzien van het werken met asbest de regeling van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren