Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Toelichting bij artikel 4.43

Artikel 4.43 (Nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie, beoordelen) is vervallen bij de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit van 4 mei 2000 (Stb. 210) in verband met de gewijzigde carcinogene richtlijn van de EU. Aangezien de beoordeling van de aard, de mate en de duur van blootstelling van werknemers aan asbeststof, bedoeld in artikel 4.43, eerste lid, in verband met de nieuwe schakelbepaling van artikel 4.37a, reeds volgt uit artikel 4.14, eerste lid, van afdeling 2

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren