Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 7.23 (Algemeen) Eerste lid

In het eerste lid is aangegeven dat, indien tijdelijke werkzaamheden op hoogte niet op een veilige wijze vanaf een geschikte werkvloer kunnen worden uitgevoerd, de meest geschikte arbeidsmiddelen moeten worden gekozen om voor veilige arbeidsomstandigheden te zorgen. In de onderdelen a tot en met e is een opsomming gegeven van eisen die hier aan worden gesteld. Zo is in het eerste lid, onderdeel a, bepaald dat collectieve veiligheidsmaatregelen (zoals toepassing van hekwerken om het valgevaar tegen te gaan) voorrang krijgen boven persoonlijke,veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld vanggordels) dit omdat collectieve veiligheidsmaatregelen over het algemeen een betere bescherming bieden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren